Forventningsbrev 2021

Statsforvaltaren sitt Forventningsbrev 2021, til kommunane i Møre og Romsdal

Publisert 04.10.2021

Gjennom Forventningsbrev 2021 vil vi rette søkelys på nokre sentrale oppgåver som kommunane forvaltar, og som Regjeringa er spesielt opptatt av og har klare forventningar om for kommande år.