Stranda kommune meldes ut av ROBEK

Foto: Wikipedia /Sofia Haglund.

Statsforvaltaren i Møre og Romsdal har i dag sendt brev til Kommunal- og distriktsdepartementet om at Stranda kommune skal meldast ut av ROBEK. 

Publisert 06.02.2024

Ubalanse i budsjettet

Stranda kommune ble meldt inn på ROBEK i fjor, bokstav a og b, grunna ubalanse i budsjett- og økonomiplana for åra 2023-2026.

Stranda har vedtatt budsjett og økonomiplan for 2024-2027 som er i balanse. Det betyr at Stranda kan meldes ut av ROBEK, bokstav a og b.

Om ROBEK

ROBEK er ei liste over kommunar og fylkeskommunar som er i økonomisk ubalanse eller som ikkje har vedtatt økonomiplan, årsbudsjett eller årsrekneskap innanfor dei fristane som gjeld.

Kommunar og fylkeskommunar i ROBEK skal lage ein tiltaksplan som sikrar at økonomien kjem i balanse.