Søknad om løyve til utslepp ved tiltak i sjø ved Brosundet i Ålesund

Høyringsfrist:
1. november 2023 23:59

Statens vegvesen søkjer om løyve til utslepp ved tiltak i sjø for å fylle ut og spunte for forlenging av bru ved Brosundet i Ålesund

Publisert 10.10.2023

Totalt skal det fyllast ut om lag 8 000 m3 over eit areal på 150 m2.

Søknadsdokumenta kan lesast via lenkja til høgre på denne sida.

Ei eventuell høringsuttale skal sendast til Statsforvaltaren i Møre og Romsdal, postboks 2520, 6404 Molde, eller til sfmrpost@statsforvalteren.no innan 01.11.2023.

Høyringsfrist:
1. november 2023 23:59

Kontaktpersonar

Dokument