Tilskotswebinar

Statsforvaltaren forvaltar mange millionar kroner som kommunane kan søke på og nytte i sine helse-, omsorg- og sosialtenester. Her finn de innspilling av eit webinar om tilskota.

Dette innhaldet er meir enn eitt år gammalt. Informasjonen kan derfor vere utdatert.

Publisert 20.01.2023

Denne veka presenterte helse og sosialavdelinga alle tilskotsordningane på våre fagområde i eit Tilskotswebinar.

Dette er ein ny måte å gi informasjon om tilskot, for å kunne nå ut til så mange som mogleg.

Det var storpåmelding og tilbakemeldingane er gode på å nytte webinar som informasjonskanal.

Vi har enno ikkje fått tildeling for 2023, men tal frå i fjor viser at helse- og sosialavdelinga forvalta eit samla beløp på 51 millionar i tilskot som skal nyttast i kommunane for å utvikle helse-, omsorg- og sosiale tenester i kommunane.

 Sjå webinaret her: Tilskotswebinar 2023.mp4

Bilde av åpningsbildet til Webinaret