Kartinnsyn - koronapandemien

Oppdatert 09.02.2021

Kartet viser smittesituasjonen og status for vaksinering i Møre og Romsdal.

I kartet finn du data om:

  • Smittesituasjonen i kommunane
  • Status for vaksinering

Kjelda til smittetala i kommunane er Folkehelseinstituttet.

Vi oppdaterer kartet kvar mandag etter kl. 14oo.