Håndtering av enkelttilfeller eller utbrudd av gastroenteritt og hepatitt A i ankomstsentre og asylmottak

Utbrudd av gastroenteritt eller hepatitt A har større spredningspotensial enn ellers i samfunnet på steder der mange mennesker samles og bor tett, som for eksempel ved ankomstsentre og asylmottak.

Dette innhaldet er meir enn eitt år gammalt. Informasjonen kan derfor vere utdatert.

Publisert 04.07.2022

I dette miljøet kan et stort antall mennesker raskt bli syke. Folkehelseinstituttet har utarbeidet et informasjonsskriv om håndtering av slike enkelttilfeller og utbrudd.