E-læringsprogram om koordinator og individuell plan

E-læringsprogrammet om koordinator og individuell plan er utviklet i samarbeid med kommunale tjenester og helseforetak.  

Dette innhaldet er meir enn eitt år gammalt. Informasjonen kan derfor vere utdatert.

Sist endra 23.01.2023

Målgruppen for kurset er hovedsakelig potensielle koordinatorer, ledere i kommune eller helseforetak, og ansatte i koordinerende enhet. I tillegg kan tjenestemottakere og pårørende ha nytte av kurset.

Det er nå laget tre monduler. Det kan bli aktuelt å bygge på med flere monduler på et senere tidspunkt. I tillegg kan det bli aktuelt å legge til rette for mer bruk av filmer, bruk av stemmer, interaktive oppgaver og annen virkemiddelbruk. Informasjon om dette vil bli gitt når det eventuelt er aktuelt.

Modulene er:

Modul 1: Introduksjon til koordinatorrollen og individuell plan

Modul 2: Koordinatorrollen og individuell plan i praksis                                       

Modul 3: Møteledelse

E-læringskurset gir en innføring i relevante lover og regler, og det er lagt opp til en praktisk tilnærming til individuell plan og koordinatorrollen. Kurset kan brukes både individuelt og i grupper, og en håper det bidrar til økt kunnskap, refleksjoner og gode diskusjoner.

E-læringsprogrammet ligger tilgjengelig på Difi Læringsplattform. Se lenke til høyre.  

Løsningen er åpen for alle. Det må registreres navn epostadresse og passord. På den måten vil systemet huske hvor en er i kurset hvis du avbryter og går inn igjen en annen gang.

Det er også laget en introduksjonsfilm og en brukerbrosjyre om temaet. Se lenker til høyre.