Nytt om retningslinene for lokal kompetanseutvikling i barnehage og grunnopplæring

Retningsliner for tilskotsordninga for lokal kompetanseutvikling i barnehage og grunnopplæring er no vedtatt.

Dette innhaldet er meir enn eitt år gammalt. Informasjonen kan derfor vere utdatert.

Publisert 19.01.2021

Tilskotsordninga skal bidra til å auke kompetansen og kvaliteten i barnehagar, grunnskolar og vidaregåande skolar, i kommunar og fylkeskommunar, og hos universitet og høgskolar.

Retningslinene syner tilskotsordninga si innretning, forvaltning og saksbehandling av ordninga.

Retningslinene finn du på lovdata:
Retningslinjer for tilskuddsordning for lokal kompetanseutvikling i barnehage og grunnopplæring

Meir informasjon om ordninga finn du her:

Utdanningsdirektoratet:

https://www.udir.no/kvalitet-og-kompetanse/lokal-kompetanseutvikling/

Statsforvaltaren i Møre og Romsdal 

https://www.fylkesmannen.no/More-og-Romsdal/Barnehage-og-opplaring/lokal-kompetanseutvikling-i-barnehage-og-grunnopplaring/