Nytt til barnehagestart 2022

Her finn de oversikt over endringar og nyheiter for barnehagar.

Dette innhaldet er meir enn eitt år gammalt. Informasjonen kan derfor vere utdatert.

Publisert 29.06.2022

Sjå lenke til Utanningsdirektoratet i høgre margen.