«Jeg vet» - viktig læringsressurs til bruk i barnehagar og skolar

unger fra ulike kulturer i fellesskap

«Jeg vet» er ein kunnskapsbasert læringsressurs for alderstilpassa opplæring i barnehagar og skolar om mobbing, vald og overgrep.

Publisert 30.08.2023

Innhaldet i «Jeg vet» er tilpassa rammeplan for barnehagen og læreplanverket for grunnopplæringa. Ressursen er eigna for arbeid med det tverrfaglege temaet Folkehelse og livsmeistring i skolen, og i arbeidet med eit trygt og godt barnehage- og skolemiljø.

 

«Jeg vet» er utvikla av Salaby på oppdrag frå Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet, i samråd med Helsedirektoratet og Utdanningsdirektoratet.

 

I denne lenka finn du ein film som forklarer innhaldet i læringsressursen:

Kva er «Jeg vet»?