BASIL - årsmelding for barnehagar pr 15.12.2022

Basil opnar for kommunane 18. november.

Dette innhaldet er meir enn eitt år gammalt. Informasjonen kan derfor vere utdatert.

Publisert 15.11.2022

1. desember opnar Basil for barnehagane for rapportering pr 15.12.2022.

 

Det er nokre få endringar for 2022:

  • 3K – tilsyn frå barnehagemyndigheit til tilsyn frå kommunen
  • 6A – Tal på barn med vedtak som får spesialpedagogisk hjelp etter barnehagelova § 31
  • 6D – Kontroll på om barnehagar som har ført opp JA på årsverk til barn/barnehagegrupper som krev ekstra ressursinnsats i punkt 8
  • 8C og 8D – anna universitet/høgskule er endra til anna høgare utdanning
  • 9 – to spørsmål om beredskap

 

For å logge inn i BASIL må det no nyttast Feide eller ID- porten.

 

NB: Husk å sette barnehagar som ikkje er i drift til inaktive!