Svømming i barnehage 2018

Tilskot til svømming i barnehagar 2018 - søknadsfrist 1. april.

Dette innhaldet er meir enn eitt år gammalt. Informasjonen kan derfor vere utdatert.

Publisert 18.01.2018

Kommunar, frivillige organisasjoner og barnehager kan søkje om tilskot.

Tilskotet skal bidra til at kommunar, frivillige organisasjonar og barnehagar kan gjennomføre tiltak for å gi barn i alderen 4-6 år i barnehage tilstrekkeleg svømmeopplæring, slik at barna får betre svømmeferdigheiter og bli trygge i vatn.

Svømmeopplæringa skal skje i barnehagen si opningstid og skal i hovudsak vere i basseng.Det er viktig at gutar og jenter får det same tilbodet.

  • Søknaden treng ikkje gå om kommunen eller ein frivillig organisasjon., men kan sendast direkte til Fylkesmannen. Tilskotet kan nyttast til å dekkje transport til og frå svømmehall.  

Les meir  på Udir sine sider her.

Satsen er kr. 1 800,- pr barn.

Søknadsfrist: 1. april 2018.