Møte om barnehagetilskot - Lysark

Tilskott barnehage

Tysdag 17.11.2015 arrangerte Fylkesmannen informasjonsmøte for kommunar og barnehageeigarar om ny "Forskrift om tildeling av tilskudd til private barnehager".

Dette innhaldet er meir enn eitt år gammalt. Informasjonen kan derfor vere utdatert.

Publisert 24.11.2015

Forskrifta skal nyttast til utrekning av kommunalt tilskot til private barnehagar frå og med 2016. Om lag 90 deltakarar møtte fram. Presentasjonen som vart nytta under møtet og lenkje til "Forskrift om tildeling av tilskudd til private barnehager" finn de i høgre marg.

Fylkesmannen vil elles minne om at informasjon om forskrifta er lagt ut på Utdanningsdirektoratets nettsider (sjå lenkje i høgre marg), og vil bli løpande oppdatert.