Kompetansemidlar til ikkje-kommunale barnehageeigarar

Det nasjonale prøveprosjektet er vidareført, og ikkje-kommunale barnehageeigarar som har barnehagar i meir enn ein kommune kan søke om midlar.  Søknadsfrist er 4. mai 2018.

Dette innhaldet er meir enn eitt år gammalt. Informasjonen kan derfor vere utdatert.

Publisert 10.04.2018

Det er for 2018 løyvd kr. 5,44 millionar kroner til kompetansemidlar til ikkje-kommuale barnehageeigarar som har barnehagar i meir enn ein kommune.  Fylkesmannen i Hordaland forvaltar prosjektet, og det er lagt opp til eit samarbeid mellom Fylkesmannen i Hordaland og fylkesmannsembeta i heile landet om ordninga.

Meir informasjon og lenke til søknadsskjema finn de i lenke til høgre Fylkesmannen i Hordaland.

 

Dokument