Region Nord-samling 11.-13. juni 2019

Dato:
11. juni 2019 19:00 - 13. juni 2019 15:00
Stad:
Scandic Seilet, Molde
Arrangør:
Fylkesmannen i Møre og Romsdal
Målgruppe:
Ansatte hos Fylkesmannen i Troms og Finnmark, Nordland, Trøndelag, Møre og Romsdal og Innlandet som jobber med kommuneøkonomi, rettshjelp, kommunejus og plan- og bygningsrett.

Invitasjon til Region Nord-samling 11.-13. juni 2019.

Publisert 22.01.2019

Fylkesmannen i Møre og Romsdal inviterer til Region Nord-samling

Tid: 11.-13. juni 2019

Stad: Scandic Seilet, Molde

Målgruppe: Ansatte hos Fylkesmannen i Troms og Finnmark, Nordland, Trøndelag, Møre og Romsdal og Innlandet som jobber med kommuneøkonomi, rettshjelp, kommunejuss og plan- og bygningsrett.

Samlingen omfatter som tidligere fagområdene kommunejuss, plan- og bygningsrett og kommuneøkonomi.  Innlandet (Hedmark/Oppland) har også valgt å bli med oss i nettverket f.o.m. i år.

På årets samling vil også saksbehandlere på rettshjelpsområdet inviteres til å delta, og SRF vil bidra på dette temaet.  Rettshjelpsamlingen er i utgangspunktet på 2 dager, men de som ønsker det (pga reiseveg) er også velkommen til å delta på dag 1.

Tema: Kom gjerne med innspill til tema som kan være aktuelle.  Vi ber om at innspillene sendes oss innen 1. mars, slik at vi har god tid til å planlegge det faglige programmet.

Økonomi: Konferanseavgift vil ligge på ca kr 5000,- pr deltaker. Flybillettene kommer i tillegg.  Faktura for konferanseavgift tilsendes i etterkant av konferansen.

Påmelding: Det er elektronisk bindende påmelding innen 12. april 2019. Påmeldingsskjema finner du lenger ned på denne siden. Spørsmål knyttet til påmeldingen din rettes på epost til fmmrkurs@fylkesmannen.no eller på telefon 71 25 85 05.

Bekreftelse: Du vil automatisk motta bekreftelse direkte på din epost når påmeldingen er gjort. Om du ikke mottar slik bekreftelse, er du ikke blitt registrert som deltaker. Sjekk om du har fylt ut alle felt.

Dato:
11. juni 2019 19:00 - 13. juni 2019 15:00
Stad:
Scandic Seilet, Molde
Arrangør:
Fylkesmannen i Møre og Romsdal
Målgruppe:
Ansatte hos Fylkesmannen i Troms og Finnmark, Nordland, Trøndelag, Møre og Romsdal og Innlandet som jobber med kommuneøkonomi, rettshjelp, kommunejus og plan- og bygningsrett.