Tilskotsordningar 2019

Søknadsfrist:
15. januar 2019
Målgruppe:
Organisasjonar, kommunar og einskildpersonar
Ansvarlig:
Fylkesmannen, fylkeskommunen, Riksantikvaren, Sametinget eller Miljødirektoratet
Hvem kan søke:
Kommunar, grunneigarar, privatpersonar, lokale og regionale organisasjonar, friluftsråd, verksemder, interkommunale selskap m.m.

Tilskotsordningar innanfor fagområda naturforvaltning, friluftsliv, kulturminnevern, ureining og klima.

Publisert 07.01.2019

Rundskrivet omtalar tildelingskriterium, krav til søknaden, søknadsfristar o.a. som gjeld for den einskilde tilskotsordninga. Nærare råd og rettleiing kan ein få ved å kontakte Fylkesmannen, fylkeskommunen, Riksantikvaren, Sametinget eller Miljødirektoratet.

Alle søknader skal sendast via elektronisk søknadssenter i Miljødirektoratet.

Søknadsfristen er 15.januar 2019 for dei fleste tilskota.

Søknadsfrist:
15. januar 2019
Målgruppe:
Organisasjonar, kommunar og einskildpersonar
Ansvarlig:
Fylkesmannen, fylkeskommunen, Riksantikvaren, Sametinget eller Miljødirektoratet
Hvem kan søke:
Kommunar, grunneigarar, privatpersonar, lokale og regionale organisasjonar, friluftsråd, verksemder, interkommunale selskap m.m.