Søknadsfrist Tittel Målgruppe
21. aug Tilskot til symjeopplæring for barnehagebarn og nykomne minoritetsspråklege elevar i 2023 Barn i barnehagar i alderen 4-6 år i Vestland fylke. Vidare nykomne minoritetsspråklege barn, unge og vaksne som omfattast av grunnskuleopplæringa i Vestland fylke.
Søknadsfrist Tittel
21. aug Tilskot til symjeopplæring for barnehagebarn og nykomne minoritetsspråklege elevar i 2023