Tilskot til drift av beitelag (Organisert beitebruk)

Søknadsfrist:
15. november 2023 23.59
Målgruppe:
Beitelag
Ansvarlig:
Statsforvaltaren i Vestland
Hvem kan søke:
Beitelag med dyr på utmarksbeite i Vestland

Tilskotet er eit driftstilskot til beitelag som er registrerte i Einingsregisteret og har beitedyr i utmark i Vestland og som oppfyller visse vilkår. Tilskotet vert utmålt per dyr sleppt på utmarksbeite. Beitelag kan søke om tilskot innan 15. november.

Publisert 25.09.2023

Søknadane blir handsama av kommunen, og Statsforvalteren i Vestland er klageinstans. Tilskotet vert utbetalt frå Landbruksdirektoratet til beitelaga 14. mars 2024.

For nærare informasjon og elektronisk søknadsskjema, sjå temasida for Regionalt miljøprogram i Vestland: www.statsforvalteren.no/vl/rmp

Søknadsfrist:
15. november 2023 23.59
Målgruppe:
Beitelag
Ansvarlig:
Statsforvaltaren i Vestland
Hvem kan søke:
Beitelag med dyr på utmarksbeite i Vestland