Tilskot til tiltak mot marin forsøpling

Søknadsfrist:
2. februar 2022 23.59
Målgruppe:
Frivillige organisasjonar og stiftingar registrert i Enhetsregisteret, private bedrifter som ikkje er enkeltpersonsføretak, sjølvstendige kommunale- og interkommunale selskap og samarbeidsorgan
Ansvarlig:
MARFO

Tilskotsordninga skal bidra til gjennomføring av oppryddingstiltak og førebyggande tiltak for å redusere marin forsøpling i Noreg. 

Publisert 05.01.2022

Kva for tiltak kan få tilskot

Tiltak som kan få tilskot er:

  • Oppryddingstiltak
  • Førebyggande tiltak

Sjå rettleiaren for meir informasjon om vurderingskriterier og kva tiltak som er omfatta av ordninga.

Midlar

  • Tilgjengelege midlar: 50 millionar kroner.
  • Minimum søkebeløp: 300 000 kroner.

Kor skal søknaden sendast og krav til innhald i søknaden

Søknad om tilskot skal sendast i Miljødirektoratet sitt elektroniske søknadssenter

Rett utfylling i søknadssenteret oppfyller kravet til innhald i søknaden. 

Tilskotsordninga vert forvalta av Senter for marin forsøpling (MARFO). 

Søknadsfrist:
2. februar 2022 23.59
Målgruppe:
Frivillige organisasjonar og stiftingar registrert i Enhetsregisteret, private bedrifter som ikkje er enkeltpersonsføretak, sjølvstendige kommunale- og interkommunale selskap og samarbeidsorgan
Ansvarlig:
MARFO