Tilskot til drift av beitelag (Organisert beitebruk)

Søknadsfrist:
15. november 2020 23.50
Målgruppe:
Beitelag
Ansvarlig:
Fylkesmannen
Hvem kan søke:
Beitelag med dyr på utmarksbeite i Vestland

Tilskotet er eit driftstilskot til beitelag som er registrerte i Einingsregisteret og har beitedyr i utmark i Vestland og som oppfyller visse vilkår. Tilskotet vert utmålt per dyr sleppt på utmarksbeite. Beitelag kan søke om tilskot innan 15. november.

Publisert 31.08.2020

Søknadane blir handsama av kommunen, og Fylkesmannen er klageinstans. Tilskotet vert utbetalt frå Landbruksdirektoratet til beitelaga 12. mars 2021.

For nærare informasjon og elektronisk søknadsskjema, sjå temasida for Regionalt miljøprogram i Vestland: www.fylkesmannen.no/vl/rmp 

Søknadsfrist:
15. november 2020 23.50
Målgruppe:
Beitelag
Ansvarlig:
Fylkesmannen
Hvem kan søke:
Beitelag med dyr på utmarksbeite i Vestland