Midlar frå klima- og miljøprogrammet 2020

Søknadsfrist:
16. mars 2020
Målgruppe:
Føretak som arbeider med kunnskapsutvikling eller kunnskapsformidling
Ansvarlig:
Fylkesmannen i Vestland
Hvem kan søke:
Føretak som arbeider med kunnskapsutvikling eller kunnskapsformidling

Forskings- og utgreiingsinstitusjonar, fag- og næringsorganisasjonar kan søkje om støtte til praktisk retta utgreiings- og informasjonsprosjekt som fører til auka kunnskap om meir miljøvenleg matproduksjon tilpassa eit endra klima.

Publisert 17.02.2020

Fylkesmannen forvaltar midlane som går til fylkesvise tiltak. Ramma for 2020 er på kr 627 741. Utfylling av søknad skal gjerast i Altinn med innlogging via ID-porten.

Søknadsfristen er 16. mars.

For meir informasjon og søknadsskjema sjå nettartikkelen:
Søknad til klima- og miljøprogrammet 2020

Søknadsfrist:
16. mars 2020
Målgruppe:
Føretak som arbeider med kunnskapsutvikling eller kunnskapsformidling
Ansvarlig:
Fylkesmannen i Vestland
Hvem kan søke:
Føretak som arbeider med kunnskapsutvikling eller kunnskapsformidling