Tilskot til utvikling av sosiale tenester i Nav-kontora

Søknadsfrist:
1. februar 2020 23.59
Målgruppe:
Nav-kontora
Ansvarlig:
Arbeids- og velferdsdirektoratet i samarbeid med fylkesmennene
Hvem kan søke:
Nav-kontora
Rapporteringsfrist:
1. februar 2021 23.59

Det er Arbeids- og velferdsdirektoratet som tildeler tilskot. Føremålet med tilskotsorsdninga er å stimulere til utvikling av dei sosiale tenestene i Nav.

Publisert 16.12.2019

Ein vil kunne få inntil 610 000 kroner til løn og sosiale utgifter per hundre prosents stilling, og i tillegg inntil 10 000 kroner per tiltak til kompetanse som trengst spesifikt for dette tiltaket; for eksempel design, evaluering, utvikling og å tileigne seg nødvendig fagleg kompetanse.

Klikk her for å lese heile utlysingsteksten og for å finne søknadsskjema.

Nav-kontora i Vestland kan sende søknader elektronisk til Fylkesmannen på organisasjonsnummer: 974760665. Eventuelt vil ein kunne sende søknader per brevpost til: Njøsavegen 2, 6863 Leikanger. 

Søknadsfrist:
1. februar 2020 23.59
Målgruppe:
Nav-kontora
Ansvarlig:
Arbeids- og velferdsdirektoratet i samarbeid med fylkesmennene
Hvem kan søke:
Nav-kontora
Rapporteringsfrist:
1. februar 2021 23.59