No kan du søkje støtte til tiltak mot marin forsøpling

Søknadsfrist:
7. februar 2020 23.59
Målgruppe:
Frivillige og ideelle organisasjonar og stiftingar registrert i einingsregisteret. Private verksemder som ikkje er enkeltpersonforetak. Sjølvstendige kommunale/interkommunale selskap og samarbeidsorgan, slik som avfallsselskap og friluftsråd
Ansvarlig:
Toril Marie Mulen
Hvem kan søke:
Frivillige og ideelle organisasjonar og stiftingar registrert i einingsregisteret. Private verksemder som ikkje er enkeltpersonforetak. Sjølvstendige kommunale/interkommunale selskap og samarbeidsorgan, slik som avfallsselskap og friluftsråd

Miljødirektoratet har i år 70 millionar kroner som skal fordelast på ulike opprydningsprosjekt og førebyggande tiltak mot marin forsøpling. Fristen for å søkje er 7. februar 2020.

 

Publisert 29.01.2020

Det skal søkjast via Miljødirektoratet sitt elektroniske søknadssenter. 

Kva kan det søkjast tilskot til?

Det kan søkjast om tilskot til førebyggende tiltak og opprydding i strandsona, på sjøbotnen og også knytta til elvebredder og vassdrag. Det kan søkjast om tilskot på fastlandet og på Svalbard.

Minstesummen det kan søkjast om er 300 000 kroner.

Kven kan søkje?

  • Frivillige og ideelle organisasjonar og stiftingar registrert i einingsregisteret
  • Private verksemder som ikkje er enkeltpersonforetak
  • Sjølvstendige kommunale/interkommunale selskap og samarbeidsorgan, slik som avfallsselskap og friluftsråd

Les meir hos Miljødirektoratet.

Søknadsfrist:
7. februar 2020 23.59
Målgruppe:
Frivillige og ideelle organisasjonar og stiftingar registrert i einingsregisteret. Private verksemder som ikkje er enkeltpersonforetak. Sjølvstendige kommunale/interkommunale selskap og samarbeidsorgan, slik som avfallsselskap og friluftsråd
Ansvarlig:
Toril Marie Mulen
Hvem kan søke:
Frivillige og ideelle organisasjonar og stiftingar registrert i einingsregisteret. Private verksemder som ikkje er enkeltpersonforetak. Sjølvstendige kommunale/interkommunale selskap og samarbeidsorgan, slik som avfallsselskap og friluftsråd