Fylkesmannen opna nasjonal klimaomstillingskonferanse

Fylkesmann Lars Sponheim opna den fjerde nasjonale klimaomstillingskonferansen i Sogndal, der deltakarar frå offentlege og private verksemder er samla for å diskutere klimaomstillingsval.

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 24.04.2019

Årets nasjonale klimaomstillingskonferanse handlar om kva politiske og personlege val vi må ta for å nå 1,5 gradersmålet, og korleis vi skal tilpasse oss eit klima i stadig endring. Sponheim innleia mellom anna med å seie at det er viktig at klimadebatten ikkje berre handlar om skuggesidene, men at vi også diskuterer kva beslutningar vi kan ta i kvardagen for å skape eit lågutsleppssamfunn. 

- Eg er oppteken av at dei store samfunnsendringane vi står overfor også gir oss moglegheiter til å skape gode samfunn for mennesker, sa Sponheim.  

Utover dagen og morgondagen vert det varierte føredrag frå ei rekkje viktige aktørar på klimaområdet. I dag får vi mellom andre besøk av professor Linda Nøstbakken frå Noregs handelshøgskule. Ho er medlem i klimarisikoutvalet, og kjem for å snakke om klimarelaterte risikofaktorar og deira betydning for norsk økonomi. Andre tema i løpet av dagen er barn og unge som endringsagentar, klimatilpassingsteknologi og tilskot til klimatilpassingstiltak.  

Hovudtemaet for morgondagen er personlege og politiske klimaomstillingsval. Avslutningsvis vert det ein politisk debatt mellom partia i det nye Vestland fylke. Politisk redaktør i Bergens Tidende, Frøy Guldbrandsen, skal leie debatten som er basert på spørsmål frå barn og unge.

Nasjonal klimaomstillingskonferanse er eit samarbeid mellom: Fylkesmannen i Vestland, Sogn og Fjordane fylkeskommune, Hordaland fylkeskommune, Vestlandsforsking, Senter for klima og energiomstilling, Høgskulen på Vestlandet, Norsk senter for bærekraftig klimatilpasning, Statens vegvesen, Norges vassdrags- og energidirektorat, Universitetet i Bergen og Klimapartnere Vestland.

Konferansen kan følgjast på nett-tv ved å klikke på denne lenkja: www.klimaomstilling.no

Fant du det du lette etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønsker at vi skal svare deg.

Kontaktpersoner

Dokumenter