Fylkesmannen har tildelt skadefellingsløyve på ein ulv i kommunane Hyllestad, Fjaler og Høyanger

Statens naturoppsyn har 9. september undersøkt to kadaver av sau der ulv er dokumentert som skadegjerar.

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 12.09.2019

Det eine tilfelle av undersøkte sauekadaver er i Fjaler og det andre i Høyanger. I tillegg manglar det ein del sau og lam i desse områda og i tilgrensande område. Det er derfor grunn til å tru at tapa er større.

Skadefellingsløyvet er tildelt dei tre kommunane i fellesskap. Det etablerte fellingslaget i regionen er ansvarleg for fellingsforsøket.

Fellingsløyvet gjeld i tida 12. september til og med 30. september, og er avgrensa geografisk til Dalsfjorden i nord, kommunegrensa mellom Fjaler og Gaular og E39 i aust og Sognefjorden i sør.

Ulven er mest truleg den same som har vore i området sidan juli 2018. DNA-prøver viser at dette er ein ung hannulv som er fødd i Sør-Sverige, og som vandra til Sogn og Fjordane i 2018. Ulven er ikkje vurdert til å vere genetisk viktig for ulvebestanden i Noreg.

Fant du det du lette etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønsker at vi skal svare deg.