Avslag på søknad om forlenga skadefellingsløyve på ulv

Fylkesmannen har avslege søknaden om å forlenge skadefellingsløyvet på ein ulv i Hyllestad, Fjaler og Høyanger.

 

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 16.10.2019

I førre fellingsperiode (1. oktober – 15. oktober) har Statens naturoppsyn dokumentert eitt lam drepe av ulv. Vi reknar no med at sauesankinga er ferdig i området, og potensialet for skade i utmark er ikkje lenger til stades. Fellingsforsøket blir derfor avslutta. Det har vore lagt ned stor innsats frå det regionale fellingslaget, hjortejegerar, saueeigarar og andre for å felle ulven.

Fylkesmannen vil understreke at gjeldande politikk er at det ikkje skal vere ulv som gjer skade på bufe i region 1. Når skadefellingsløyvet ikkje har gjeve resultat, må det vurderast om andre tiltak kan settast inn. Vi har derfor tilrådd at søkjaren kontaktar Miljødirektoratet for å vurdere ekstraordinære tiltak, slik at ulven kan bli felt før neste beitesesong.

Fant du det du lette etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønsker at vi skal svare deg.