Kommunane kan søkje midlar til ladepunkt og andre klimasatstiltak

Kommunar og fylkeskommunar kan framleis søkje om tilskot for å redusere utslepp av klimagassar. Det er sett av 30 millionar til siste runde av utdelinga i 2021. Fristen for å søkje er 15. november. 

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 08.09.2021

Klimasatsmidlane går til prosjekt som bidrar til å kutte utslepp av klimagassar og omstilling til lågutsleppssamfunnet. Det er Miljødirektoratet som fordeler midlane. Gjennom seks år er det no gitt midlar til nærare 1500 ulike prosjekt i norske kommunar. Kommunar som får støtte må rapportere på klimaeffekt og resultat før midlane vert utbetalt.

I denne runden kan det søkjast om tilskot til

  • meirkostnader for klimatiltak i konkrete innkjøp
  • tidleg kartlegging av klimatiltak i bygg og anlegg
  • ladepunkt, berre for kommunar som har fått lite, eller inga støtte til dette tidlegare

Les meir på nettsida til Miljødirektoratet.

I poddkasten til Miljødirektoratet kan du høyra korleis andre kommunar jobbar med lokalt klimaarbeid.

Fant du det du lette etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønsker at vi skal svare deg.