Regjeringa ønskjer innspel om Bionova

Regjeringa har sett i gang arbeidet med å etablere ei ny finansieringsordning til støtte for klimatiltak i landbruket. Vi oppmodar næringsaktørar frå landbruket i Vestland om å kome med innspel i arbeidet.

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 09.03.2022

Eit viktig føremål med Bionova er at det skal vere eit verktøy for klimatiltak i jordbruket. Bionova skal også bidra til innovasjon og verdiskaping innan bioøkonomi, knytt til jordbruk, skogbruk og havbruk.

Landbruks- og matdepartementet leier utgreiingsarbeidet, i samarbeid med Nærings- og fiskeridepartementet, Klima- og miljødepartementet, Kommunal- og distriktsdepartementet og Finansdepartementet.

Innspel

Departementa ber om konkrete innspel, knytt til Bionova sine oppgåver og organisasjonsform:

  • Kva bør kjerneoppgåvene vere?
  • Kva utfordringar vert ikkje løyste med eksisterande verkemiddel?
  • Korleis bør organiseringa av Bionova vere?

Innspel skal sendast til postmottak@lmd.dep.no innan 30. mars 2022.

Les meir på nettsidene til regjeringen.no.

 

Fant du det du lette etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønsker at vi skal svare deg.