Skogbruksforvaltning

Aktuelt stoff og saksbehandlingshjelp til kommunal forvaltning innen skogbruk.

Fant du det du lette etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønsker at vi skal svare deg.

Publisert 26.09.2022, Sist endret 18.04.2023

Tilskot til miljøtiltak i skog

Føremålet med tilskotet etter denne forskrifta er å «stimulere til økt verdiskaping i skogbruket, samtidig som miljøverdier knyttet til biologisk mangfold, landskap, friluftsliv og kulturminner i skogen blir ivaretatt og videreutviklet».


Publisert 12.07.2022

Informasjon om oppgåver i ØKS

På denne sida finn kommunen informasjon om oppgåver som skal utførast i ØKS i løpet av året. Ved kvar oppgåve er det i parentes ført kven som er kontaktperson hjå Statsforvaltaren.