Webinar i folkehelsenettverket

Dato:
13. februar 2024 09.00 - 10.30
Sted:
Teams - påmelde deltakarar får tilsendt oppkoplingslenkje
Arrangør:
Vestland fylkeskommune, ressursgruppa for nettverket og Statsforvaltaren
Målgruppe:
folkehelserådgjevarar og andre interesserte
Påmeldingsfrist:
6. februar 2024 16.00

Tema for første webinar i 2024 er helsekonsekvensutgreiing.

Publisert 22.01.2024, Oppdatert 23.01.2024

Helsekonsekvensutgreiing er eit verktøy og ein metodikk som kan synleggjere korleis avgjerder og tiltak i ulike sektorar kan påverke helsa til befolkninga. På webinaret får du introduksjon og innføring av metodikken som er relevant for planarbeidet kommunane no står i, ved Gunnar Ridderstrøm frå Institutt for by- og regionsplanlegging ved Norges miljø- og biovitenskaplige universitet.

Ressursgruppa for folkehelsenettverket i Vestland, som består av representantar frå Vestland fylkeskommune, kommunane og Statsforvaltaren, har planlagt webinarrekkja.

Meir informasjon og moglegheit for påmelding finn du på heimesida til Vestland fylkeskommune.

Dato:
13. februar 2024 09.00 - 10.30
Sted:
Teams - påmelde deltakarar får tilsendt oppkoplingslenkje
Arrangør:
Vestland fylkeskommune, ressursgruppa for nettverket og Statsforvaltaren
Målgruppe:
folkehelserådgjevarar og andre interesserte
Påmeldingsfrist:
6. februar 2024 16.00