Digital samling for alle som arbeider med barn, unge og foreldre i kommunane

Dato:
7. desember 2023 09.00 - 15.00
Sted:
Teams
Arrangør:
Statsforvaltaren i Vestland
Målgruppe:
Alle tilsette i kommunar i Vestland som møter barn, unge og foreldre i sin arbeidskvardag
Påmeldingsfrist:
4. desember 2023 23.59

Tema blir barn i familiar med låginntekt, utanforskap og oppvekstreform. Endeleg program er nå klart. Det er fortsatt mogleg å melde seg på, fristen er 4. desember. 

Publisert 18.09.2023, Oppdatert 01.12.2023

Program for samlinga, finn du under «Dokument».

På samlinga vil du få høyre meir om erfaringar med å vekse opp i fattigdom, oppvekstreforma, betydninga bustaden har for ein god oppvekst og bruk av fritidskort. Vi har også invitert kommunar til å dele sine erfaringar i arbeidet med integrering og barnefamiliar.

Målet er å gje dykk informasjon og inspirasjon til å skape endå betre og meir heilskaplege tenestetilbod til barn, unge og foreldre som treng det.  

Målgruppe og påmelding

Samlinga er for kommunen i Vestland. Målgruppa er tilsette i skule, barnehage, helsestasjon, PPT, barnevernstenesta, familietenesta, Nav, flyktningtenesta og alle andre tenester og tiltak retta mot utsette barn og unge, hjelpetiltak, tverrfagleg samarbeid og tidleg innsats.

Det er gratis å delta på samlinga. Du melder deg på via skjema nedst på denne sida, og får tilsendt lenkje til samlinga 5. desember.

Ved å melde deg på denne samlinga, samtykker du samtidig til at e-postadressa di blir synleg i ein Outlook-invitasjon og i Teams-møtet. 

Vi gjer merksam på at det blir gjort opptak av presentasjonane. 

Dato:
7. desember 2023 09.00 - 15.00
Sted:
Teams
Arrangør:
Statsforvaltaren i Vestland
Målgruppe:
Alle tilsette i kommunar i Vestland som møter barn, unge og foreldre i sin arbeidskvardag
Påmeldingsfrist:
4. desember 2023 23.59

Dokumenter