Folkehelsenettverket i Vestland - bustad og folkehelse

Dato:
14. november 2023 09.00 - 10.30
Sted:
Teams
Arrangør:
Vestland fylkeskommune, ressursgruppa for nettverket og Statsforvaltaren
Målgruppe:
folkehelserådgjevarar og andre interesserte
Påmeldingsfrist:
9. november 2023 00.00

Folkehelsenettverket i Vestland inviterer til webinar om bustad og folkehelse.

Publisert 29.09.2023

Folkehelsenettverket Vestland arrangerer i 2023 ei webinarrekke.

Webinarrekka er planlagt av ressursgruppa for nettverket, beståande av representantar frå kommunane i fylket, Vestland fylkeskommune og Statsforvaltaren i Vestland.

Dei skisserte utfordringane som blir presentert i ny folkehelseoversikt for Vestland, er blant temaa, i tillegg til tema spelt inn av kommunane.

Temaet for dette webinaret er bustad og folkehelse. Meir informasjon, program og påmelding finn du på heimesida til Vestland fylkeskommune.

Dato:
14. november 2023 09.00 - 10.30
Sted:
Teams
Arrangør:
Vestland fylkeskommune, ressursgruppa for nettverket og Statsforvaltaren
Målgruppe:
folkehelserådgjevarar og andre interesserte
Påmeldingsfrist:
9. november 2023 00.00