Første grupperettleiing

Dato:
18. oktober 2023 09.00 - 16.00
Sted:
Quality Hotel Sogndal
Arrangør:
Statsforvaltaren i Vestland
Målgruppe:
LIS1
Påmeldingsfrist:
3. oktober 2023 23.59

Grupperettleiinga er eit fagleg supplement til supervisjon og individuell rettleiing i del 1 i kommunane og skal sikra kvaliteten i tenesta.

Publisert 21.09.2023

Ver obs på førebuingane til samlinga som er skildra i programmet. 

Overnatting og reise

Statsforvaltaren ordnar med og dekker overnatting ved behov. Reiseutgifter vert dekt etter billegaste reisemåte. Dekking av flyreiser må avklarast på førehand. Sjå rettleiar for utfylling av reiserekning. 

Samlinga startar tidleg onsdag, så dei med lang reiseveg kan koma kvelden før (meir enn to timar reiseveg). Det vert felles middag onsdag. 

Personvern

Ved å melda deg på denne samlinga samtykkjer du til at namn og kontaktinformasjon kan bli delt med hotellet.

Dato:
18. oktober 2023 09.00 - 16.00
Sted:
Quality Hotel Sogndal
Arrangør:
Statsforvaltaren i Vestland
Målgruppe:
LIS1
Påmeldingsfrist:
3. oktober 2023 23.59