Folkehelsenettverket i Vestland – psykisk helse og livskvalitet

Dato:
19. oktober 2023 09.00 - 10.30
Sted:
Teams
Arrangør:
Vestland fylkeskommune, ressursgruppa for nettverket og Statsforvaltaren
Målgruppe:
folkehelserådgjevarar og andre interesserte
Påmeldingsfrist:
13. oktober 2023 00.00

Folkehelsenettverket i Vestland inviterer til webinar om psykisk helse og livskvalitet.

Publisert 29.09.2023

Folkehelsenettverket Vestland arrangerer i 2023 ei webinarrekke.

Webinarrekka er planlagt av ressursgruppa for nettverket, beståande av representantar frå kommunane i fylket, Vestland fylkeskommune og Statsforvaltaren i Vestland.

Dei skisserte utfordringane som blir presentert i ny folkehelseoversikt for Vestland, er blant temaa, i tillegg til tema spelt inn av kommunane.

Temaet for dette webinaret er psykisk helse og livskvalitet.

Meir informasjon, påmelding og program finn du på heimesida til Vestland fylkeskommune.

Dato:
19. oktober 2023 09.00 - 10.30
Sted:
Teams
Arrangør:
Vestland fylkeskommune, ressursgruppa for nettverket og Statsforvaltaren
Målgruppe:
folkehelserådgjevarar og andre interesserte
Påmeldingsfrist:
13. oktober 2023 00.00