Fagsamling om samfunnstryggleik og beredskap

Dato:
24. oktober 2023 11.00 - 25. oktober 2023 14.00
Sted:
Scandic Sunnfjord Hotel, Førde
Arrangør:
Statsforvaltaren i Vestland
Målgruppe:
Kommunedirektørar/rådmenn, kommuneoverlegar/smittevernlegar, beredskapskontaktar og andre som arbeider med beredskap i kommunane og hjå regionale aktørar.

Statsforvaltaren i Vestland inviterer til fagsamling om samfunnstryggleik og beredskap 24. og 25. oktober på Scandic Sunnfjord Hotel i Førde. 

Publisert 28.06.2023

Tema for samlinga vil m.a. vere beredskapsarbeidet i kommunane i møte med nye beredskapsutfordringar, arbeid med risiko- og sårbarheitsanalysar og samarbeid med næringslivet.

Siste frist for å melde seg på arrangementet er tysdag 26. september. 

Meir informasjon om og påmeldingsskjema for samlinga finn de her

Dato:
24. oktober 2023 11.00 - 25. oktober 2023 14.00
Sted:
Scandic Sunnfjord Hotel, Førde
Arrangør:
Statsforvaltaren i Vestland
Målgruppe:
Kommunedirektørar/rådmenn, kommuneoverlegar/smittevernlegar, beredskapskontaktar og andre som arbeider med beredskap i kommunane og hjå regionale aktørar.