Digitalt vidaregåande kurs i økonomisk rådgjeving

Dato:
24. oktober 2023 - 25. oktober 2023
Sted:
Digitalt - nettmøte i Teams
Arrangør:
Statsforvalteren i Trøndelag og Statsforvaltaren i Vestland, i samarbeid med Statsforvaltaren i Troms og Finnmark, Nordland, Møre og Romsdal, og Rogaland
Målgruppe:
Økonomiske rådgjevarar og gjeldsrådgjevarar i Nav

Du kan halde av datoen. Viss tidspunktet for dette kurset ikkje passar, kan du delta på tilsvarande kurs 26.-27. september 2023.

Publisert 23.11.2022, Oppdatert 26.05.2023

Påmeldingsskjema vert lagt ut i juni.

Dette er kurset for deg som:

  • skal kunne gi individuell økonomisk rettleiing på eit høgare nivå uavhengig av om du er statleg eller kommunalt tilsett

Statsforvaltaren sitt kurstilbod innan økonomisk rådgjeving

Statsforvaltaren i Vestland og Statsforvalteren i Trøndelag held felles kurs for fylka Troms og Finnmark, Nordland, Trøndelag, Møre og Romsdal, Vestland og Rogaland.

I 2023 tilbyr vi desse kursa, som blir gjennomført digitalt:

Dato:
24. oktober 2023 - 25. oktober 2023
Sted:
Digitalt - nettmøte i Teams
Arrangør:
Statsforvalteren i Trøndelag og Statsforvaltaren i Vestland, i samarbeid med Statsforvaltaren i Troms og Finnmark, Nordland, Møre og Romsdal, og Rogaland
Målgruppe:
Økonomiske rådgjevarar og gjeldsrådgjevarar i Nav

Kontaktpersoner