Digital nettverkssamling for ansvarleg alkoholhandtering

Dato:
31. oktober 2023 09.00 - 12.00
Sted:
Teams
Arrangør:
KORUS Bergen og Statsforvaltaren
Målgruppe:
Tilsette i kommunen som arbeider med saksbehandling etter alkohollova og alkoholpolitiske problemstillingar

Ansvarleg alkoholhandtering er ei nasjonal satsing for kommunane, der målet er å styrke bruken av alkohollova.

Publisert 14.09.2023

Haustens nettverk er ei regional digital samling på Teams.

AAH nettverk - Påmelding og program 31 oktober 

Dato:
31. oktober 2023 09.00 - 12.00
Sted:
Teams
Arrangør:
KORUS Bergen og Statsforvaltaren
Målgruppe:
Tilsette i kommunen som arbeider med saksbehandling etter alkohollova og alkoholpolitiske problemstillingar