Webinar om kvikkleire og dreneringstilskot

Dato:
19. september 2023 12.00 - 13.30
Sted:
Teams
Arrangør:
Statsforvaltaren i Vestland
Målgruppe:
Kommunane
Påmeldingsfrist:
19. september 2023 11.30

Fleire kommunar i Vestland har kvikkleire i dyrka mark, noko ein må ta omsyn til ved løyving av midlar til drenering. Vi går inn på kva omsyn som må takast, og kor kommunane kan finne meir informasjon. Dette er òg relevant ved nydyrking og planering.

Publisert 11.09.2023

Innlegg og tid til diskusjon:

  • Velkomen og innleiing v/SFVL
  • Kvikkleire og drenering av landbruksjord v/Semona Issa, Landbruksdirektoratet
  • Erfaringar frå kommunen med vurdering av kvikkleire, dreneringstilskot og planering
    v/ Bernt Reed, Landbrukskontoret Gloppen og Stad
  • Erfaringsutveksling - ordet er fritt!

Påmelding via skjema her

Frist: 19. september kl. 11:30

Dato:
19. september 2023 12.00 - 13.30
Sted:
Teams
Arrangør:
Statsforvaltaren i Vestland
Målgruppe:
Kommunane
Påmeldingsfrist:
19. september 2023 11.30