Undersøkingar og tiltak i skulemiljøsaker - regelverkssamling

Dato:
17. november 2022 12.00 - 15.00
Sted:
Digitalt
Arrangør:
Statsforvaltaren i Vestland
Målgruppe:
Offentlege og private skuleeigarar og skuleleiarar
Påmeldingsfrist:
11. november 2022 00.00

Vi inviterer til digital samling 17. november om regelverket knytt til undersøkingar og tiltak i skulemiljøsaker. Det er no mogleg å melde seg på.

Publisert 17.10.2022

Statsforvaltaren inviterer til samling om undersøkingar og tiltak i skulemiljøsaker. Vi vil ta ein gjennomgang av regelverket, og formidle erfaringar frå vår rolle som handhevingsmyndigheit.

Samlinga er aktuell for offentlege og private skuleeigarar og skuleleiarar, i grunnskule og vidaregåande opplæring.  

Samlinga blir gjennomført digitalt. Du kan melde deg på ved å nytte påmeldingsskjemaet i høgre blokk. Påmeldingsfrist er 11. november.

Dato:
17. november 2022 12.00 - 15.00
Sted:
Digitalt
Arrangør:
Statsforvaltaren i Vestland
Målgruppe:
Offentlege og private skuleeigarar og skuleleiarar
Påmeldingsfrist:
11. november 2022 00.00