Klimasamling for kommunane i Vestland - Førde

Dato:
24. november 2022 10.30 - 25. november 2022 13.00
Sted:
Førde
Arrangør:
Miljødirektoratet, Statsforvaltaren i Vestland, Vestland fylkeskommune, DFØ, Cicero og KS
Målgruppe:
Kommunane i Vestland

Alle kommunane i Vestland er invitert til samling i november/desember 2022 for å styrke arbeidet med utsleppskutt.

Publisert 22.09.2022

Samlingar i Bergen og Førde

Det blir arrangert to samlingar, i Bergen og Førde. Kommunen vel sjølv kva samling den vil delta på, og kan berre delta på ei av samlingane:

  • Førde, 24. og 25. november 2022
  • Bergen, 1. og 2. desember 2022

For oppdatert program, sjå lenkja til Miljødirektoratet i høgre marg.

Opphald og deltaking

Vi dekker opphald og deltaking for kommunane.

Påmeldingsfristen er 1. november.

For å melde deg på, bruk påmeldingsskjema i høgre marg. Alle kommunane har ein klimakontakt, vi ber om at klimakontakten samkøyrer kommunen si deltaking, og er kontaktpunkt ovanfor arrangørane. 

 

Dato:
24. november 2022 10.30 - 25. november 2022 13.00
Sted:
Førde
Arrangør:
Miljødirektoratet, Statsforvaltaren i Vestland, Vestland fylkeskommune, DFØ, Cicero og KS
Målgruppe:
Kommunane i Vestland