Første grupperettleiing

Dato:
19. oktober 2022 09.00 - 16.30
Sted:
Quality Hotel Sogndal
Arrangør:
Statsforvaltaren i Vestland
Målgruppe:
LIS1
Påmeldingsfrist:
4. oktober 2022 23.59

Grupperettleiinga er eit fagleg supplement til supervisjon og individuell rettleiing i del 1 i kommunane og skal sikra kvaliteten i tenesta.

Publisert 08.07.2022

Ver obs på førebuingane til samlinga som er skildra i programmet. 

Statsforvaltaren dekker overnatting ved behov. Reiseutgifter vert dekt etter billegaste reisemåte. Sjå rettleiar for utfylling av reiserekning. 

Samlinga startar tidleg onsdag, så dei med lang reiseveg kan koma kvelden før (meir enn to timar). Det vert enkel servering ved innsjekk for dei som kjem tirsdag. Felles middag onsdag. 

Dato:
19. oktober 2022 09.00 - 16.30
Sted:
Quality Hotel Sogndal
Arrangør:
Statsforvaltaren i Vestland
Målgruppe:
LIS1
Påmeldingsfrist:
4. oktober 2022 23.59