Nettverkssamling for ansvarleg alkoholhandtering - Vestland sør

Dato:
27. september 2022 09.00 - 15.00
Sted:
Kanalveien 5, 5068 Bergen
Arrangør:
Korus Bergen og Statsforvaltaren i Vestland
Målgruppe:
for tilsette i kommunen som arbeidar med sakshandsaming etter alkohollova og alkoholpolitiske problemstillingar

Nettverket gir deltakarane en arena for kunnskap- og erfaringsutveksling, bli kjent og auke samarbeidet på tvers av kommunane.

Publisert 02.08.2022

Ansvarleg alkohol handtering (AAH) er ei nasjonal satsing for kommunane, der målet er å styrke bruken av alkohollova.

Nettverket blir arrangert to gonger i året i Vestland sør og nord. Det vil bli anledning for å få rettleiing på problemstillingar og stille spørsmål til sakshandsaming. 

Meld deg på samlinga her. 

Dato:
27. september 2022 09.00 - 15.00
Sted:
Kanalveien 5, 5068 Bergen
Arrangør:
Korus Bergen og Statsforvaltaren i Vestland
Målgruppe:
for tilsette i kommunen som arbeidar med sakshandsaming etter alkohollova og alkoholpolitiske problemstillingar