Ekspertkurs i økonomisk rådgjeving

Dato:
5. mai 2022 12.15 - 15.30
Sted:
Digitalt - Microsoft Teams
Arrangør:
Statsforvalternes regionskontakter i samarbeid med Arbeids- og velferdsdirektoratet
Målgruppe:
Kurset er fortrinnsvis for Nav-ansatte som jobber som spesialist/økonomisk rådgiver/gjeldsrådgiver

Ekspertkurset er et samarbeid mellom Statsforvalteren i Trøndelag, Vestland, Oslo og Viken og Arbeids- og velferdsdirektoratet

Publisert 20.04.2022

Merk: 

 • Vanlig teams-møte og lenken legges ut på NAVET og sidene til Statsforvalterne, senest 2. dager i forveien. Det vil si at det ikke er påmelding, og du må selv sette av tid i kalenderen.
 • Kurset starter 12.15. Dette for at de av dere som deltar på Mulighetskonferansen skal få tid til en kort pause i mellom.
 • Dagen avsluttes 15.30. 
 • De siste gangene har vi lagt opp til at det kan sendes spørsmål inn på forhånd. Denne muligheten har i svært liten grad blitt benyttet, slik at vi har valgt å ikke opprette forms denne gangen. Har du spørsmål allerede nå, så noter deg disse og ta de opp under selve kurset.
 • Vi vil bruke funksjonene i Teams, f eks rekke opp hånden for å stille spørsmål. Funksjonene fungerer best om du er pålogget via PC (ikke mobil eller nettbrett). I tillegg kommer vi til å bruke MENTI, MENTI krever ikke forhåndsinstallasjon av noe slag, du deltar via nettleser og med en tallkode som du får opplyst på kurset.

Programmet:

 • Barne- og familiedepartementet ved Hanne Riksheim informerer om endringer i Gjeldsordningsloven, status og prosessen videre. 
 • Tid til spørsmål fra deltakerne 
 • Pause  
 • Status inkassoregisteret ved Hallgeir Kvadsheim, Rune Brunborg og Lene Drange
 • Tid til spørsmål fra deltakerne 
 • Oppsamling av spørsmål og kommentarer til slutt 

 

Delta på møtet på denne lenken

Dato:
5. mai 2022 12.15 - 15.30
Sted:
Digitalt - Microsoft Teams
Arrangør:
Statsforvalternes regionskontakter i samarbeid med Arbeids- og velferdsdirektoratet
Målgruppe:
Kurset er fortrinnsvis for Nav-ansatte som jobber som spesialist/økonomisk rådgiver/gjeldsrådgiver

Kontaktpersoner AVDIR

Tommy Grav

tommy.grav@nav.no

922 62 727

 

Cathrine Haugen

cathrine.haugen2@nav.no

916 45 634