Regelverkssamling om standpunktvurdering og behandling av klage på standpunktkarakter 27. april 2022

Dato:
27. april 2022 10:00 - 11:00
Sted:
Teams
Arrangør:
Statsforvaltaren i Vestland
Målgruppe:
Samlinga er aktuell for rektorar i grunnskulen. Kommunen kan i tillegg melde på ein representant frå skuleeigar.
Påmeldingsfrist:
22. april 2022 16:00

Vi inviterer til digital samling 26. og 27. april om standpunktvurdering og behandling av klage på standpunktkarakterar.

Publisert 23.03.2022

Statsforvaltaren inviterer til samling med tema standpunktvurdering, og behandling av klager på standpunkt. Vi vil også formidle erfaringar frå fjorårets klagesaker.

For å nå flest mogeleg blir det halde to samlingar, med same innhald. Meld deg på det tidspunktet som passar best. Du finn påmeldingsskjema i høgre blokk. Samlingane blir gjennomført på Teams. Innkallinga vil bli sendt til e-postadressa til dei som melder seg på.

Samlinga er aktuell for rektorar i grunnskulen. Kommunen kan i tillegg melde på ein representant frå skuleeigar.

Dei som ønskjer å sende inn spørsmål i forkant, har høve til å gjere det i påmeldingsskjemaet eller på e-post til ein av kontaktpersonane.

Vel møtt!

Dato:
27. april 2022 10:00 - 11:00
Sted:
Teams
Arrangør:
Statsforvaltaren i Vestland
Målgruppe:
Samlinga er aktuell for rektorar i grunnskulen. Kommunen kan i tillegg melde på ein representant frå skuleeigar.
Påmeldingsfrist:
22. april 2022 16:00

Kontaktpersoner