Grunnopplæring i kvalifiseringsprogrammet

Dato:
8. april 2022 09.30 - 11.30
Sted:
Teams
Arrangør:
Statsforvaltaren i Vestland
Målgruppe:
Nav-tilsette som er nye i arbeidet med kvalifiseringsprogrammet og andre i Nav-kontor som er interesserte
Påmeldingsfrist:
6. april 2022 12.00

På samlinga går vi gjennom regelverket om kvalifiseringsprogrammet og kvalifiseringsstønad. Kurset er aktuelt for dei som skal jobbe med kvalifiseringsprogrammet og andre Nav-tilsette.

Publisert 08.03.2022

Kvalifiseringsprogrammet er ei teneste etter sosialtenestelova som skal bidra til at personar som står langt frå arbeidsmarknaden får nødvendig oppfølging og inntektssikring.

Nav-tilsette som skal byrje å arbeide med kvalifiseringsprogrammet er hovudmålgruppa, men også andre Nav-tilsette som er interesserte er velkomne til å delta.

Kurset i grunnopplæring er likt det som var arrangert i januar. 

Du må melde deg på kurset via påmeldingsskjema under, for å delta på samlinga. Vi sender ut Teams-innkalling seinast før klokka 08.30 same dag som kurset skal vere. 

Dato:
8. april 2022 09.30 - 11.30
Sted:
Teams
Arrangør:
Statsforvaltaren i Vestland
Målgruppe:
Nav-tilsette som er nye i arbeidet med kvalifiseringsprogrammet og andre i Nav-kontor som er interesserte
Påmeldingsfrist:
6. april 2022 12.00