Webinar om Housing First med tema recovery og skadereduksjon

Dato:
31. mars 2022 13:00 - 14:30
Sted:
Digitalt (Teams)
Arrangør:
NAPHA, Husbanken, Bergen kommune, statsforvaltarane i Vestland, Rogaland og Nordland
Målgruppe:
Leiarar og fagpersonar i kommunane, deltakarar, pårørande og andre som er interessert i å lære meir om Housing First
Foto: Husbanken.

Metoden Housing First er tema for ein serie frittståande og gratis webinar, neste i rekka blir arrangert torsdag 31. mars. Webinaret er ope for alle. 

Publisert 25.02.2022

Tema for webinaret er recovery og skadereduksjon, som er to av prinsippa Housing First bygger på. Du kan lese meir om recovery hjå Nasjonalt kompetansesenter for psykisk helsearbeid (NAPHA). 

Den nederlandske sosialarbeidaren og inspiratoren Rokus Loopik er med denne gongen òg, han vil fortelje om recovery og skadereduksjon i praksisfeltet. I tillegg vil fagleg rådgjevar i NAPHA, Anne B. Fjelnseth og erfaringsmedarbeidar i Housing First i Bergen, Frode Bodin ha innlegg. Det blir sett av tid til spørsmål og refleksjon.

Webinaret kan vere like relevant for arbeid med vanskelegstilte generelt.

Alle er velkomne til å delta, webinara er frittståande og krev ingen forkunnskap. 

Påmeldingsskjema finn du på nettsidene til NAPHA.

Lenke til webinaret blir sendt ut i forkant. 

Påmeldingsfrist: 30. mars 2022.

Dato:
31. mars 2022 13:00 - 14:30
Sted:
Digitalt (Teams)
Arrangør:
NAPHA, Husbanken, Bergen kommune, statsforvaltarane i Vestland, Rogaland og Nordland
Målgruppe:
Leiarar og fagpersonar i kommunane, deltakarar, pårørande og andre som er interessert i å lære meir om Housing First