Webinar: Alle treng ein trygg heim - rus, psykisk helse og bustad

Dato:
14. juni 2021 09.00 - 12.15
Sted:
Webinar - Teams
Arrangør:
Husbanken, Statsforvaltaren i Vestland og Statsforvaltaren i Rogaland
Målgruppe:
kommunar, og deira samarbeidspartnarar, leiarar og medarbeidarar

Den 14. juni inviterer Husbanken, i samarbeid med statsforvaltarane i Vestland og Rogaland, til eit nasjonalt webinar: Alle treng ein trygg heim - rus, psykisk helse og bustad. 

Publisert 19.05.2021

Regjeringen har lansert ein nullvisjon for bustadsløyse. Både små og store kommunar gir tilbakemelding om utfordringar med å tilby stabile og gode bustad- og tenestetilbod for personar med rus/og eller psykisk liding. Nullvisjonen for bustadløyse angår difor svært mange kommunar. Korleis kan vi hjelpe personar med slike utfordringar med å få - og behalde - ein trygg heim? 

Her finn du meir informasjon og påmelding til webinaret. Frist for påmelding er 11. juni klokka 09.00. 

Fullstendig program finn du under "Dokument". 

Dato:
14. juni 2021 09.00 - 12.15
Sted:
Webinar - Teams
Arrangør:
Husbanken, Statsforvaltaren i Vestland og Statsforvaltaren i Rogaland
Målgruppe:
kommunar, og deira samarbeidspartnarar, leiarar og medarbeidarar

Kontaktpersoner

Dokumenter