Samling om ny integreringslov

Dato:
10. juni 2021 09.00 - 12.00
Sted:
Teams
Arrangør:
Statsforvaltaren i Vestland
Målgruppe:
Kommunane

Statsforvaltaren har fått i oppdrag å gjennomføre to samlingar om den nye integreringslova i 2021.

Publisert 11.05.2021

Den første samlinga vart gjennomført 18. mars 2021.

Vi inviterer no til ny samling den 10. juni 2021 frå 09.00 til 12.00 på Teams.
Samlinga vil vere relevant for tilsette i kommunen som har oppgåver innanfor integreringslova. Vi set i utgangspunktet ikkje eit tak for kor mange som kan delta frå kvar kommune, men ved mange påmelde kan dette bli nødvendig.

Program og invitasjon til Teamsmøte vert sendt ut om lag ei veke før samlinga.

Frist for påmelding er 3. juni 2021. Lenkje til påmelding finn de i høgre marg.

Dato:
10. juni 2021 09.00 - 12.00
Sted:
Teams
Arrangør:
Statsforvaltaren i Vestland
Målgruppe:
Kommunane