Nettverkssamling om kvalifiseringsprogrammet

Dato:
10. mars 2021 09:00 - 14:00
Sted:
Digitalt – nettmøte i Teams
Arrangør:
Statsforvaltaren i Vestland i samarbeid med Nav Vestland
Målgruppe:
Nav-tilsette som arbeider med kvalifiseringsprogrammet
Påmeldingsfrist:
8. mars 2021 23:59

Tema for den digitale nettverkssamlinga den 10. mars er karriererettleiing. Vi har opna for påmelding.

Publisert 22.01.2021, Oppdatert 09.03.2021

Nettverkssamlingane er ein fagleg møtestad og eit diskusjonsforum for Nav-tilsette som arbeider med kvalifiseringsprogrammet (KVP).

Tema på samlinga og program

På samlinga set vi fokus på karriererettleiing gjennom innlegg frå Karriere Vest og Nav Stord. Det vert lagt opp til dialog og diskusjon av problemstillingar i digitale grupperom.

Vi får to innlegg på samlinga. Før lunsj vil Karriere Vestland fortelje om 1-2-3 modellen, som er eit kartleggingsverktøy.

Dei vil og seie noko om arbeidet med karriererettleiing av flyktningar og innvandrarar.

Etter lunsj tek Nav Stord over. Marie Isdahl og Anne Gunn Saue vil snakke om kartlegging, utarbeiding av mål og måloppnåing, samt korleis dei arbeidar med valstrategiar.

Vi oppmodar deltakarane på nettverkssamlinga om å sende inn spørsmål/problemstillingar til Karriere Vestland og Nav Stord på førehand via lenkje eller QR-koden under:

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=jqVvilNR-kuai1c9mFpBhrRp916_M2pCtSHVPDnVO-VUNUJRQzRINUxXWVBKWTBDVUYzRkZRRFhYQy4u 

Program for samlinga finn de under fana "Dokument".

Om påmelding og oppkoblingslenkje

Påmelding til samlinga skjer kun via skjemaet under. Stadfesting på påmelding sendast til e-posten du har registrert i påmeldingsskjemaet.

Vi ber dykk merke dykk påmeldingsfristen som er måndag 8. mars 2021 kl. 23:59.

Statsforvaltaren sender ut møteinnkalling med oppkoblingslenkje til nettverkssamlinga i Teams til e-posten du har registrert i påmeldingsskjemaet seinast onsdag 10. mars kl. 08.00.

Merk at du berre kan melde deg på dette arrangementet ved å fylle ut skjemaet nedst på denne sida. Du vil då få ei stadfesting via e-post. Det held ikkje å klikke på «+ Legg til i eigen kalender».

Dato:
10. mars 2021 09:00 - 14:00
Sted:
Digitalt – nettmøte i Teams
Arrangør:
Statsforvaltaren i Vestland i samarbeid med Nav Vestland
Målgruppe:
Nav-tilsette som arbeider med kvalifiseringsprogrammet
Påmeldingsfrist:
8. mars 2021 23:59

Dokumenter