Skogen si rolle for klimaet

Dato:
15. desember 2020 09:00 - 10:15
Sted:
Teams
Arrangør:
Fylkesmannen i Vestland - landbruk og miljø
Målgruppe:
Tilsette i kommunane i Vestlandsfylka, men også opent for eksterne deltakarar.

Fylkesmannen inviterer til webinar om skogen si rolle for klimaet, med vekt på grunnleggjande kunnskap og praktiske råd.

Publisert 06.11.2020

 


Skogen spel ei viktig rolle for klimaet. Karbonbindinga i jord er sannsynlegvis ein avgjerande part. “Klimaeffekten av skogplanting er svært usikker og i noen tilfeller direkte negativ, mener naturforskere. De frarår granplanting som klimatiltak.”, skreiv VG for nokre år sida. “Jo, skogen er et avgjørende klimatiltak”, skrev Ida Aarø i sept.2020 i DN.

Vi vil bruke denne nettdialogen til å nøste opp nokre lause trådar og gje svar på nokre elementære spørsmål i debatten. 

Påmelding som vanleg direkte her på nettisida.

Vi har sett saman eit spennande program, synest vi:

Fylkesmannen 

Velkomen, køyrereglar for dette møtet  

Dirk Kohlmann 

Fagdirektør for skog, tre og grøne verdiar g grøne verdiar  

9.00 – 9.05 

NIBIO 

Grunnleggjande kunnskap om skog/klima-samanhengane – det store biletet. 

Gunnhild Søgaard 

Leiar for avdeling skog og klimaklimaoptimalt skogbruk 

9.05 – 9.20 

NIBIO 

Samanhengar du må forstå. Korleis kan treslagsskifte, hogst, og rotasjonslengde påverke klimagassutslepp, karbonkretsløp, næringstilgjenge og biodiversitet i skogsjorda? 

O. Janne Kjønaas 

Seniorforskar, divisjon for miljø og naturressursar, “jordforskar” 

9.20 - 9.40 

Norges Skogeierforbund 

Korleis endrar dette skogbruket på Vestlandet, og kva slags konkrete råd må skogeigaren få når det t.d. gjeld hogst, skjøtsel og treslagsval? 

Ida Aarø 

Rådgjevar frivillig vern, skog og klima 

9.40 - 9.55 

Innspelsrunde, tilbakemeldingar, spørsmål undervegs 

 

 – 10.15 

 

 

Påmelding Nettdialog SKOG nr.6 - 15.des.2020

Dato:
15. desember 2020 09:00 - 10:15
Sted:
Teams
Arrangør:
Fylkesmannen i Vestland - landbruk og miljø
Målgruppe:
Tilsette i kommunane i Vestlandsfylka, men også opent for eksterne deltakarar.

Kontaktpersoner

Norges Skogeierforbund